Z dôvodu šírenia sa nákazy KORONA viru a s tým spojených opatrení vlády a nariadení EU môže dôjsť k predĺženiu dodávok.
Napriek tomu naša spoločnosť ECLISSE Slovakia, s.r.o. a jej výrobné závody robia všetko pre to aby k takým sitáciám nedôšlo.
Preto Vás žiadame o zhovievavosť, za čo Vám vopred Ďakujeme

Kovanie pre jednokoľajnicový posuvný systém s dvojkrídlovými dverami

Konfigurovať: Kovanie pre jednokoľajnicový posuvný systém s dvojkrídlovými dverami *Povinné

Kovanie pre kotvenie posuvného systému do zníženého stropu cena je platí pre OPPBS16,OPPBS26,OPPBS36

Nosný profil jednej koľajnice do zníženého stropu. Minimálna dĺžka dodávky 2 bm

Vaša konfigurácia:

Konečná cena (s DPH)
0,00 €

Viac info

A
LP
LB
H
HP